Zobrazit detail zadavatele

Kuchařské studio Zlín - Rekvalifikační kurz: Příprava pokrmů studené kuchyně


Kontaktní osoba: Zdenka Vodičková

Adresa: Kvítková 683

Telefon: 603 242 823

E-mail: vodickovaz@seznam.cz

Plat:Rekvalifikační kurz

Zařazení: Kuchař/ka

Kurz probíhá prezenční formou výuky od 8,00 - 15,30 hod. Termíny výuky je možné domluvit podle možností absolventa. Celková dotace kurzu je 100 hodin, rozdělená na teoretickou a praktickou část.Popis

Teoretická výuka a část praktické výuky bude v Kuchařském studiu na Kvítkové ulici ve Zlíně. Část praktického výcviku bude ve smluvně domluvených provozovnách.Účastníci budou vybaveni studijními materiály.  V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na základní potraviny na přípravu výrobků studené kuchyně.Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti kuchař. Výuka je vedena podle učební osnovy Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR.

Po ukončení  kurzu  probíhá zkouška v délce 5 hodin. Po úspěšném absolvování  zkoušky dostane absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností podle Národní soustavy kvalifikací. Po absolvování všech kurzů se může absolvent přihlásit ke zkoušce profesních kvalifikací. Po zkoušce profesních kvalifikací obdrží následovní doklady : 

-Osvědčení o účasti v jednotlivých kvalifikacích

- Osvědčení o získání profesních kvalifikací

Uplatnění absolventa : restaurační zařízení, provozy se zaměřením na výrobu studených pokrmů, hotely, penziony

Profil absolventa : 

Bude znát zásady BOZP, PO, HACCP

Bude znát volbu postupu práce,používat technologické zařízení v provozu

Bude znát přípravu produktů běžné studené kuchyně

Bude  znát úpravu studených pokrmů pro slavnostní příležitosti

Bude znát zpracování polotovarů

Bude  znát organizaci práce v gastronomickém provozu

Bude  umět nakládat s inventářem

 Bude znát provádění hygienicko - sanitačních činností v potravinářství, dodržování hygienických předpisů.

 Místo konání: Kuchařské studio, Kvítková 683, 760 01 Zlín

Vyučovací doba : rozvrh vyučování bude upřesněn s přihlédnutím na zaměstnané účastníky

 Další pracovní nabídky tohoto subjektu

Rekvalifikační kurz: Příprava teplých pokrmů

Kurz probíhá prezenční formou studia  od 8,00 do 15,30 hod. Je možná domluva doby výuky absolventa v jiný termín. Celková hodinová dotace je 150 hodin, rozdělená na  30 hodin teorie a 120 hodin praxe.

Kvítková 683 Zlín, 76001

Rekvalifikační kurz: Příprava minutek

Kurz probíhá prezenční formou výuky od 8,00 - 15,30 hod. Termíny výuky je možné upravit podle možností absolventa. Celková hodinová dotace je 100 hodin, rozdělená na teorii a praktickou část.

Kvítková 683 Zlín, 76001

Kroužek vaření - září 2020

Kroužek vaření je 1 x týdně pro děti od 8 - do 15 -ti let. Délka kroužku 2 hodiny, dítě si osvojí základy vaření.

Kvítková 683 Zlín, 76001