Zobrazit detail zadavatele

Kuchařské studio Zlín - Rekvalifikační kurz: Příprava minutek


Kontaktní osoba: Zdenka Vodičková

Adresa: Kvítková 683

Telefon: 603 242 823

E-mail: vodickovaz@seznam.cz

Plat:Rekvalifikační kurz

Zařazení: Kuchař/ka

Kurz probíhá prezenční formou výuky od 8,00 - 15,30 hod. Termíny výuky je možné upravit podle možností absolventa. Celková hodinová dotace je 100 hodin, rozdělená na teorii a praktickou část.Popis

Část teoretické a část praktického výcviku probíhá v Kuchařském studiu na Kvítkové ulici ve Zlíně. Část odborného výcviku pobíhá ve smluvně domluvených restauracích ve Zlíně.

Po ukončení kurzu probíhá  zkouška, v rozsahu  3 hodin.  Na základě úspěšného absolvování dostane absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností podle Národní soustavy kvalifikací.

Profil absolventa : 

Bude znát volbu postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů

Buse znát sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů

Bude znát přejímku zboží

Bude znát přípravu pokrmů na objednávku

Bude znát přípravu polotovarů

Bude znát úpravu jatečného masa

Bude znát obsluhu technologických zařízení v provozu

Bude znát HACCP, BOZP, PO v provozuDalší pracovní nabídky tohoto subjektu

Rekvalifikační kurz: Příprava teplých pokrmů

Kurz probíhá prezenční formou studia  od 8,00 do 15,30 hod. Je možná domluva doby výuky absolventa v jiný termín. Celková hodinová dotace je 150 hodin, rozdělená na  30 hodin teorie a 120 hodin praxe.

Kvítková 683 Zlín, 76001

Rekvalifikační kurz: Příprava pokrmů studené kuchyně

Kurz probíhá prezenční formou výuky od 8,00 - 15,30 hod. Termíny výuky je možné domluvit podle možností absolventa. Celková dotace kurzu je 100 hodin, rozdělená na teoretickou a praktickou část.

Kvítková 683 Zlín, 76001

Kroužek vaření - září 2020

Kroužek vaření je 1 x týdně pro děti od 8 - do 15 -ti let. Délka kroužku 2 hodiny, dítě si osvojí základy vaření.

Kvítková 683 Zlín, 76001