Zobrazit detail zadavatele

Kuchařské studio Zlín - Rekvalifikační kurz: Příprava teplých pokrmů


Kontaktní osoba: Zdenka Vodičková

Adresa: Kvítková 683

Telefon: 603 242 823

E-mail: vodickovaz@seznam.c

Plat:rekvalifikační kurz

Zařazení: Kuchař/ka

Kurz probíhá prezenční formou studia  od 8,00 do 15,30 hod. Je možná domluva doby výuky absolventa v jiný termín. Celková hodinová dotace je 150 hodin, rozdělená na  30 hodin teorie a 120 hodin praxe.Popis

Kurz probíhá prezenční formou studia  od 8,00 do 15,30 hod. Termíny výuky lze individuelně domluvit. Celková hodinová dotace je 150 hodin, rozdělená na  30 hodin teorie a 120 hodin praxe. Část teoretické a část praktické výuky probíhá v Kuchařském studiu na Kvítkové 683. Praktická výuka  absolventů bude taky v smluvně domluvených restauracích ve Zlíně.Výuka je vedena podle učební osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, které se týkají pracovní činnosti kuchař / kuchařka.  Absolventi budou vybaveni studijními  pomůckami, pracovním oblečením pro pracovní činnost kuchař / kuchařka, mimo pracovní obuv. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na základní  suroviny na vaření.

Z kurzů  Přípravy teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek se skládá úplná profesní kvalifikace Kuchař. Po absolvování kurzu Příprava teplých pokrmů , absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Po absolvování všech kurzů se může absolvent  přihlásit ke Zkoušce profesních kvalifikací. Zkouška trvá 7 hodin a může být rozložena do 2 dnů. Na základě úspěšně vykonané zkoušky obdrží absolvent :

 - Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností podle  Národní soustavy kvalifikací

 - Osvědčení o účasti v jednotlivých profesních kvalifikacích

Na základě osvědčení  může zažádat o vydání živnostenského oprávnění  na hostinskou činnost, aneb na příslušné gastronomické škole složit zkoušku k výučnímu listu - kuchař. Podrobné informace jsou na NSK.

Profil absolventa : 

Bude obeznámen se zásadami HACCP, BOZP na pracovišti, s obsluhou technologického vybavení provozu

Bude znát organizaci práce,úpravu a přípravu surovin

Bude znát úpravu jatečních mas

Bude znát sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů.

Bude znát přípravu teplých pokrmů podle receptur

Bude znát přípravu a pečení moučníků

Bude znát zpracování polotovarů a regeneraci pokrmů 

Bude znát přípravu dietních pokrmů a  teplých nápojů

Vstupní předpoklady : základní vzdělání

Možnost uplatnění : restaurační zařízení, provozy se zaměřením na přípravu jídel, školní kuchyně, nemocnice, domovy pro seniory

Místo konání : Kuchařské studio , Kvítková 683, 760 01 Zlín

Cena kurzu :   18.000,- Kč  -  možnost splátkové formy úhrady kurzu, při více zájemcích je cena kurzu nižší

                        

Vyučovací doba : rozvrh vyučování bude upřesněn s přihlédnutím na zaměstnané účastníky.Další pracovní nabídky tohoto subjektu

Rekvalifikační kurz: Příprava pokrmů studené kuchyně

Kurz probíhá prezenční formou výuky od 8,00 - 15,30 hod. Termíny výuky je možné domluvit podle možností absolventa. Celková dotace kurzu je 100 hodin, rozdělená na teoretickou a praktickou část.

Kvítková 683 Zlín, 76001

Rekvalifikační kurz: Příprava minutek

Kurz probíhá prezenční formou výuky od 8,00 - 15,30 hod. Termíny výuky je možné upravit podle možností absolventa. Celková hodinová dotace je 100 hodin, rozdělená na teorii a praktickou část.

Kvítková 683 Zlín, 76001

Kroužek vaření - září 2020

Kroužek vaření je 1 x týdně pro děti od 8 - do 15 -ti let. Délka kroužku 2 hodiny, dítě si osvojí základy vaření.

Kvítková 683 Zlín, 76001