XIX. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích

 12. 09. 2018  Gastro Zlin

Klub kultury Napajedla a Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka vás srdečně zvou na největší a nejromantičtější událost roku s celodenním velkým historickým a doprovodným programem, letos s podtitulem „Páni a poddaní“.

Téma přiblíží vztahy pánů a poddaných, kteří byli na sobě navzájem odjakživa závislí. Na jedné straně práce a služba pro pány, na straně druhé ochrana poddaných za zdmi tvrzí a hradů před nájezdníky. Dobrota a štědrost pána smazávala u poddaných pocit povinnosti
služby, houževnatost a poctivost poddaného pak změkčovala srdce pána a otvírala jeho dlaň. Tváří v tvář byli všichni „jen“ lidmi.

To nejlepší začne po setmění, kdy se ozvou údery bubnů a do ulic města vyjde pochodňový průvod v čele s knížetem Václavem na koni a jeho družinou. Nebudou chybět rytíři ve zbroji, urozené dámy a pánové, žongléři, chůdař a plivač ohně, středověké tanečnice, komedianti a další. Večer vyvrcholí dramatickými rytířskými souboji, jízdním turnajem a velkou ohňovou show.

V průběhu dne se těšte na velký doprovodný program ve kterém mimo jiné Masarykovo náměstí naplní stánky s regionálními potravinami, ručními výrobky a přírodní kosmetikou na Svatováclavském Farmářském a řemeslném trhu od 8-17 hodin. Zakoupit mohou návštěvníci především občerstvení všeho druhu jako uzeniny, kozí produkty z farmy, frgály nebo vlčnovské vdolečky. Nebudou chybět oblíbené placky z pece, ricotové koláče, grilované speciality a také ovocné mošty, domácí jablečný cider a burčák z hroznů. Návštěvníkům bude k dispozici ukázka tradiční práce tkadleny, kováře a písaře, zakoupit si mohou pletené výrobky, keramiku, tradiční výrobky ze šustí a mnoho jiného. V odpoledních hodinách zazní dobová hudba Devětsil.


Farmářského a řemeslného trhu se zůčasní také tito prodejci:

/ https://www.biozelenina.eu/
/ http://www.vcelarstvivendelin.cz/
/ http://www.goldovopekarstvi.wbs.cz/
/ http://www.cidre99.cz/
/ https://www.facebook.com/tojepapana/
/ http://tradicnivyrobek.cz/shop/manufacturer/61/
/ http://www.povidla.eu/
/ http://www.vinarstvi-hanak.cz/
/ http://www.odhelenky.cz/

HLAVNÍ PROGRAM
10.00 – 10.50 / kostelní schody / Jarmarečné hrátky
10.50 - 11.00 / kostelní schody / Uvítání knížete Václava
11.00 – 12.00 / kostel sv. Bartoloměje / Mše za rovnost lidu před Bohem
13.00 – 17.00 / Masarykovo náměstí (v případě deště fara) / Dobová hudba Devětsil
14.00 – 17.00 / park Na Kapli / Život ve středověku SAM Napajedla - sdružení aktivit mladých, Dobová střelnice Skupiny historického šermu Gard a řemeslné dílny Svobodný cech řemeslnický

15.00 – 19.00 / nádvoří Nového Kláštera / I. část historického programu
19.00 – 19.30 / centrum města / Kostýmovaný průvod městem
19.30 – 19.50 / kostelní schody / Zdravice lidu a městu
20.00 – 22.00 / nádvoří Nového Kláštera / II. část historického programu

DOPROVODNÝ PROGRAM
8.00 – 17.00 / Masarykovo náměstí / Farmářský a řemeslný trh
11.00 – 15.00 / Přístaviště Emila Spiro / Okružní plavby lodí po řece Moravě
11.00 – 15.00 / hřebčín Napajedla / Den otevřených dveří

Otevření památek s kostýmovanými průvodci:
9.00 – 17.00 / Muzeum
12.00 – 17.00 / Kostel
13.00 – 17.00 / Radniční věž
10.00 – 16.00 / Zámek


 

Fotogalerie